Hvordan beregnes eiendomsskatt?

Innhold

Kommunen bruker Skatteetatens boligverdi som grunnlag for å beregne eiendomsskatt.

Kommunen bruker Skatteetatens boligverdi (beregnet markedsverdi) som grunnlag for å beregne eiendomsskatt. Skatteetatens boligverdi er en teoretisk beregnet markedsverdi basert på en kvadratmeterpris fastsatt av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal (p-rom). 

Eiendomsskatteloven fastsetter at boligverdien skal reduseres med 30 % før eiendomsskatten beregnes. I tillegg har kommunestyret i Larvik fastsatt et bunnfradrag på 750 000 kroner.

I skattemeldingen finner du informasjon om boligens “beregnet markedsverdi”. Eiendomsskatt som blir skrevet ut i 2023 er basert på boligopplysningene i skattemeldingen for inntektsåret 2021. Dette er skattemeldingen du mottok fra Skatteetaten i fjor.

Beregn markedsverdien på din bolig

Eksempler på hva du må betale

Eiendomsskatten er vedtatt med 1 promille i 2023. Det er lagt opp til at skatten økes til 2 promille i 2024, 3 promille i 2025 og 4 promille i 2026. Dette er det maksimale nivået som kan kreves inn.

Boligverdi: 2 millioner kroner

Slik beregnes eiendomsskatten på en bolig der Skatteetaten har beregnet boligverdien til 2 millioner kroner.

 • Boligverdi: 2 000 000 kroner
 • Fradrag med 30 % i henhold til loven: 600 000 kroner
 • Kommunalt vedtatt bunnfradrag 750 000 kroner
 • Grunnlag for eiendomsskatt 650 000 kroner

Eiendomsskatten blir da:

 • 650 kroner i 2023 (1 ‰)
 • 1300 kroner i 2024 (2 ‰)
 • 1950 kr 2025 (3 ‰)
 • 2600 i 2026 (4 ‰)

Boligverdi: 4 millioner kroner

Slik beregnes eiendomsskatten på en bolig der Skatteetaten har beregnet boligverdien til 4 millioner kroner.

 • Boligverdi: 4 000 000 kroner
 • Fradrag med 30 % i henhold til loven: 1 200 000 kroner
 • Kommunalt vedtatt bunnfradrag 750 000 kroner
 • Grunnlag for eiendomsskatt 2 050 000 kroner

Eiendomsskatten blir da:

 • 2050 kroner i 2023 (1 ‰)
 • 4100 kroner i 2024 (2 ‰)
 • 6150 kroner i 2025 (3 ‰)
 • 8200 kroner i 2026 (4 ‰)

Eier du fritidseiendom?

Alle fritidseiendommer og landbrukseiendommer (ikke næringsdelen) skal takseres i løpet av våren 2023. Informasjon om befaring og taksering er sendt til innbyggerne.

Til toppen