Fakturering og betaling

Innhold

Eiendomskatten faktureres sammen med de øvrige kommunale avgiftene.

I oppstartsåret 2023 vil skatten bli innkrevd i termin 3 og termin 4.

Vi kommer med mer informasjon om dette.

Til toppen