Eiendomsskatt faktureres sammen med kommunale avgifter

Innhold

Faktura sendes ut 18. august med forfall 8. september.

I 2023 fordeles eiendomsskatten likt på betalingstermin 3 og 4 og faktureres på disse tidspunktene:

  • ½ -del av eiendomsskatten faktureres med kommunale avgifter for 3. termin med forfall 8.september
  • ½ -del av eiendomsskatten faktureres med kommunale avgifter for 4. termin med forfall 20. november.

Eiendomsskatt på under 300 kroner per år kreves ikke inn.

  • For eiendommer med flere eiere/festere sendes fakturaen til registrert fakturamottaker for kommunale avgifter.
  • For borettslag sendes en felles faktura til borettslaget, mens seksjoner i sameie som hovedregel får hver sin faktura.
Faktura må betales selv om du har klaget på eiendomsskatten. Hvis du får senket skatten, vil dette trekkes fra på neste faktura. Det samme gjelder dersom taksten fra Skatteetaten endres.


Les mer om eiendomsskatt i Larvik
Til toppen