Om prosjektet

Url format not supported.

I 2020 startet et samarbeid mellom Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og Larvik Museum. Målet er å utvikle ny kunnskap om det historiske hagekomplekset som var en del av Herregården i Larvik. Prosjektet fikk navnet Hagearkeologi – Herregården i Larvik.

Georaderundersøkelser

I første fase gjorde arkeologer fra kulturarv i fylkeskommunen georadarundersøkelser på deler av området. Funnene er analysert og sammenstilt med både funn fra tidligere arkeologiske undersøkelser og arkivmateriale som forteller om hageanlegget. Georadarundersøkelsene i oktober 2020 ble finansiert ved tilskudd fra Riksantikvaren.

Hagearkelogiske utgravinger

I andre fase, i 2021, ble det gjennomført hagearkelogiske utgravinger. Der ble det gjort funn.

Fortsetter utgravningene

I fase tre, i 2022, fortsetter utgravningene.

Vil reetablere herregårdshagen

Prosjektet ses i sammenheng med kommunedelplan for Larvik by 2020-2032, hvor herregårdsanlegget inngår. I tillegg er det utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse for området Herregården-Tollerodden, støttet med midler fra Riksantikvaren.

Både plan og analyse skisserer en mulig reetablering av den historiske herregårdshagen.

Prosjektgruppe

Larvik kommune (Prosjekteier og ansvarlig kontakt):

  • Kristine Borvik, kommunalsjef for Verdiskaping og stedsutvikling, Larvik kommune
  • Ingerid Heggelund, prosjektutvikler, Verdiskaping og stedsutvikling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet: Fakultet for landskap og samfunn – institutt for landskapsarkitektur:

  • Annegreth Dietze-Schirdewahn, professor
  • Bjørn Anders Fredriksen

Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune:

  • Trude Aga Brun, arkeolog
  • Christer Tonning, arkeolog

Vestfoldmuseene:

  • Aina Aske, avdelingsdirektør og konservator Norges museumsforbund
  • Gro Stalsberg, samlingsrådgiver
  • Aleksander Vågen Oxholm, fagkonsulent 
Mot Torstrand M Kirkegård I Forgrunn Ca 1870
Til toppen