Veiledning før du søker

Innhold

Før du starter en byggesøknad kan du få veiledning av Servicetorget eller avtale en forhåndskonferanse med en byggesaksbehandler.

Servicetorget

Servicetorget kan være behjelpelig med spørsmål om for eksempel søknadsregler og fremgangsmåte, og hvilke regler som gjelder på det stedet du ønsker å bygge. Servicetorget har oversikt over plan- og bygningsloven og regler fastsatt i reguleringsplan og kommuneplan. Servicetorget kan imidlertid ikke vurdere om byggetiltaket kan godkjennes.

Søke selv? (selvbygger)

I de fleste tilfeller må du ha et ansvarlig firma til å søke om det du ønsker å bygge, men i noen tilfeller kan kommunen godta at du selv står som ansvarlig søker. Det betyr at du gjennomfører tiltaket, altså det du ønsker å bygge, selv (er selvbygger).

Krav til selvbygger:

  • Du må ha tilstrekkelige kvalifikasjoner, det vil si at du må sannsynliggjøre at du kan utføre arbeidet du har søkt om.
  • Det må dreie seg om en bolig eller fritidsbygning.
  • Bygget må være til eget bruk.
  • Du må sannsynliggjøre at arbeidet vil bli tilfredsstillende utført.

I tillegg er det en del mindre tiltak du kan søke om selv, slik som:

  • Tilbygg, som ikke er egen boenhet, og hvor verken bruksareal eller bebygd areal (fotavtrykket) er over 50 m².
  • Frittstående bygning som ikke skal brukes til beboelse og hvor bruksareal eller bebygd areal ikke er over 70 m².
  • Bruksendring innenfor en bruksenhet, eks. fra bod til soverom.
  • Midlertidig bygning, konstruksjon, anlegg som ikke skal plasseres på eiendommen for lengre tidsrom enn 2 år.

Søke med hjelp av fagfolk

For større arbeider må søknaden sendes inn av et ansvarlig firma. Arbeidene må prosjekteres og utføres av fagfolk. Dette betyr at et firma har ansvaret for hele søknadsprosessen.

Ta kontakt med foretak som jobber med byggesøknader, eksempelvis arkitekter, konsulenter eller byggmestere.

Forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et avtalt møte mellom deg og en byggesaksbehandler før en søknad sendes til kommunen. Møtet gjelder for tiltak etter plan- og bygningsloven, og gjerne større byggeprosjekter hvor det er mye som må avklares.

Til toppen