Vil skape engasjement gjennom informasjon og medvirkning

Her får du oversikt over hvor og når du kan få informasjon om ny jernbane. Kommunen og Bane NOR har laget en plan for medvirknings- og informasjonsarbeidet gjennom høringsperioden.

I forbindelse med at kommunedelplanen for ny dobbeltsporet jernbane nå er ute på høring, er det satt opp en plan for når og hvor kommunen og Bane NOR vil informere og drive medvirkning. 

Dette er et levende dokument som vil bli revidert underveis. Ekstra møter og datoer kan komme på bakgrunn av etterspørsel. Folkemøter, åpne kontordager og politiske møter vil også bli annonsert gjennom kommunens kanaler og i lokalavisa ved større arrangementer. 

Forklaring til planen

I dokumentet er de ulike møtene satt opp med ulik fargekode. 

  • Blå - Informasjon til kommunens innbyggere er fokus(åpne kontordager/folkemøter mm). Her kan alle delta og stille spørsmål.
  • Gul - Politisk orientering. Dette er åpne møter hvor det er mulig å komme å høre på, men kun politikerne har anledning til å stille spørsmål. 
  • Grønn - Administrative møter mellom Bane NOR og administrasjonen i Larvik kommune (Planmyndighetsmøter)
  • Rød - Administrative møter med fylket, fylkesmannen, Statens vegvesen m.fl. (regionale myndigheter)
Til toppen