Urbant landbruk i historiske hager

Urbant landbruk øker livskvaliteten i tette byer og bidrar til bærekraftig utvikling

Som del av forskingsprosjektet Cultivating Public Spaces, arrangerte Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås i 2019-2020 et etterutdanningskurs med tittel: "Urbant landbruk: En verktøykasse for jordbruk i byen".

Planteviterene Tonje Bergh (Plantmania as) og Kari Mette Holm (Fylkesmannen i Vestfold og Telemark) og landskapsarkitektene Ingerid Heggelund (Larvik kommune) og Sigrid Stokke (Asplan Viak as) deltok på kurset.

Resultatet av kurset er publikasjonen "Fra ord til jord til kongens bord. Slottsparken – et utstillingsvindu for urbant landbruk". I publikasjonen er det utarbeidet en verktøykasse med gode råd på vegen fra idé til realisering av drømmer om urbant landbruk.

 

Landbruks- og matdepartementet arbeider i disse dager med en nasjonal strategi for urbant landbruk. Strategien skal være ferdig i løpet av 2020.

Fylkesmannen i Telemark og Vestfold er også i gang med å utarbeide en veileder.

Larvik kommune ønsker å være en støttespiller og ressurs for urbane gårdbrukere i årene fremover. Vi håper at oppgaven kan fungere som en idebank for ildsjeler og som et innspill i byutviklingsspørsmål.

Urbant Landbruk kan fungere som et redskap for kommunens mange kjerneoppgaver; til arbeidstrening og integrering, for læring og historieformidling og for bevaring av lokale genressurser, plantesorter og biologisk mangfold. Herregårdshagen i Larvik er et av referanseanleggene oppgaven har hentet inspirasjon fra.

Les mer på nettsiden til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Til toppen