Tilgang til alle plan-, bygge og delesaker

Innbyggere og media får nå tilgang til alle inngående og utgående dokument om plan- bygge og delesaker

Untitled design (10).jpg

 

Larvik kommune gjør nå alle inngående og utgående dokumenter om plan-, bygge og delesaker tilgjengelig for publikum. Dokumentene kan søkes opp via innsynsløsningen på kommunens nettsider

Den nye funksjonaliteten gir en rekke fordeler:

  • Du kan holde deg orientert om korrespondanse på egen og andres bygge- og plansaker
  • Mer åpne prosesser
  • Enklere å følge med på store saker
  • Enklere tilgang for mediene - trenger ikke be om innsyn
  • Kommunen bruker mindre ressurser til å koordinere og besvare innsynsbegjæringer

Det er viktig å være oppmerksom på at publikums korrespondanse med kommunen vil bli publisert dersom det ikke inneholder opplysninger som skal unntas offentlighet.

Det vil i praksis si at dersom du f.eks sender en klage til kommunen på naboens garasje eller hekk, vil klagen din være offentlig tilgjengelig og søkbar via den nye innsynsløsningen. 

 

Untitled design (9).jpg
Untitled design (8).jpg
Til toppen