Slik kan den nye stasjonen bli

Innhold

Onsdag 20. juni inviterer Larvik kommune og Bane NOR til informasjonsmøte i Sliperiet. Her vil de vise hvordan fremtidens stasjon kan bli.

web-stasjonsløsning.jpg

Dato:

Onsdag 20. juni

Klokkeslett:

18:00 – 20:30

Adresse:

Sliperiet, Hammergata 15

På strekningen Furustad-Larvik skal Bane NOR utrede to alternativer for nytt dobbeltspor; Stålakerkorridoren og Verningenkorridoren. I Larvik by skal det i tillegg vurderes to mulige stasjonslokaliseringer i Kongegata og Indre havn.

– Vi ønsker å vise flere illustrasjoner og en 3D-modell med eksempler på hvordan stasjonen kan bli. Vi vil vise fram løsninger både i Kongegata og Indre havn, forteller planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Modellen viser kun eksempler

På folkemøtet skal Bane NOR fortelle kort om prosjektet, de tekniske løsningene, og om prinsipper for byutvikling rundt kollektivknutepunktene. Det skal presenteres to mulighetsstudier som viser hvordan byområdene rundt stasjonsalternativene kan utvikles. Disse studiene er utført av arkitekt- og konsulentselskaper på oppdrag fra Bane NOR.
Solhaug understreker at det kun er eksempler som vises i 3D-modellen, og at det er Larvik kommune som bestemmer hvordan arealene rundt stasjonen skal utformes og hva som skal bygges ut.
– Ingenting er vedtatt enda, hverken nøyaktig plassering av stasjonen eller hvordan den skal se ut, fastslår planleggingssjefen.

Ønsker stort oppmøte

Modellene skal gjøres tilgjengelige for alle på prosjektets nettside (www.banenor.no/tonsberg-larvik). Der vil du kunne klikke deg inn og studere de forskjellige alternativene i Larvik etter onsdagens møte. I tillegg vises det illustrasjoner av hvordan områdene ved stasjonene kan utformes.
– Vi håper så mange som mulig vil møte oss onsdag 20. juni! sier Solhaug.
Bane NOR planlegger et innledende foredrag, presentasjon av 3D-modellen og mulighetsstudiene. Deretter kan de som ønsker det snakke med ansatte fra Bane NOR og Larvik kommune. Det blir også mulig å kikke nærmere på modellen på flere tilgjengelige datamaskiner i salen.

Et bedre og raskere togtilbud

Strekningen som planlegges gjennom Larvik er en del av InterCity-prosjektet. Det nye dobbeltsporet er utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Bane NOR skal bygge for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Porsgrunn, Larvik og Oslo. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

Til toppen