Skal tilby digital feiing

Innhold

Larvik er i høy koronaberedskap, og det meste er helt eller delvis stengt ned. Det er også forebyggende avdeling hos Larvik brann og redning. Nå tas nye digitale løsninger i bruk.

- Vi får ikke gjennomført stedlige branntilsyn og ikke feiet piper i private hjem, og det er en utfordring for en service-tilbyder som vi er, sier avdelingsleder på forebyggende Roar Asbjørnrød. 

Trenger arbeidsoppgaver

For å gjøre ting mer komplisert har nettopp en av feierne på avdelingen bestått fagprøven, og er avhengig av arbeidsoppgaver for å finpusse yrket sitt.

- Det er en utrolig trasig situasjon å havne i, nå som kunnskapsnivået er på topp, sier Kim-Åge Simonsen, feiersvenn hos Larvik brann og redning.

Heldigvis er ikke løsningen langt unna i et ungt og innovativt fagmiljø.

- Vi gjennomfører digitale branntilsyn allerede, hos både virksomheter og bygningseiere, så hvorfor kan vi ikke tilby digital feiing?, spør branninspektør Lene Tande retorisk. Lene har bakgrunn som feier fra Skien brann- og feievesen, og kjenner mekanismene i faget godt. 

Løsningen

Som sagt så gjort. Fra 6. april skal Larvik brann og redning tilby digital feiing for private boligeiere. Tanken er at boligeiere allerede fra i dag kan sende sms til Larvik brann og redning og avtale tid for den digitale feiingen. Deretter får de tilsendt en 4-sifret kode til et låst skap på utsiden av brannstasjonen. Der henter de både feiekule, -kost og klær, samt en flosshatt med påmontert kamera.

- Når de så kommer hjem ringer de opp feieavdelingen vår som sitter klare på hjemmekontoret, og så gjennomfører vi feiingen sammen (via Google Meet, som er kommunens nye verktøy for digitale møter), sier Asbjørnrød.

Han forsikrer samtidig at alle smitteverntiltak skal ivaretas, utstyr sprites og vaskes mellom hver bolig, og feierne vil benytte både munnbind og engangshansker for å beskytte seg mot både sot, røyk og smitte.

Digital Feiing Web

Slik gjør du det

Simonsen ber folk om å påse at husstigen er tilstrekkelig sikret når de beveger seg opp på taket. Det er også viktig at takstigen er trygg å gå på. Men han regner med at for de fleste vil dette være uproblematisk. 

Etter at skorsteinen er feiet, vil dette bli registrert i vårt arkivsystem. 

- Vi ser på dette som en naturlig utvikling av feiefaget, og gleder oss til å ta fatt på oppgaven” sier feiersvenn Simonsen entusiastisk.

Timebooking

For å booke din time kan du sende sms til: 98231743, husk å oppgi ønsket størrelse på verneutstyr.

Kim Åge Web
Til toppen