Se alle høringsuttalelsene til ny kommunedelplan

Innhold

Fristen for å komme med høringsuttalelser til Kommunedelplan for dobbeltsporet Stokke - Larvik gikk ut 15. mars. Det kom inn i overkant av 160 uttalelser.

Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Stokke - Larvik ble lagt ut til høring etter kommunestyrets behandling 9. januar 2019. 

Høringsfristen gikk ut 15. mars og det kom inn over 160 innspill. 

Alle innspill er lagt inn i plandialogen og ligger tilgjengelig.

Her finner du innspillene

Gå inn i plandialogen, se direkte link til saken under. 

Trykk på offentlig ettersyn, se bildet under. 

PS: det kan dessverre ta litt tid å få åpnet oversikten. 

web_hvor-finne-høringsuttalelsene.jpg
Se høringsuttalelsene i Plandialogen
Til toppen