Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Innhold

Reguleringsplan for Rød Vardås fritidsbebyggelse er lagt ut til offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet forslagene i møte 18. juni 2024 i henhold til plan- og bygningslovens § 12–10 er forslagene lagt ut til offentlig ettersyn i Plandialogen.

Har du merknader til planforslaget?

Merknader til planforslaget kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til ArkivsakID til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Frist for å sende inn merknader er 31. august 2024.

Dokumentene finnes også i Servicesenteret i Feyers gate 7 og på Larvik bibliotek.

Til toppen