Presentasjon av sentrumstrategi i formannskapet 24.september

Hvordan får vi flere til å bruke Larvik sentrum som en del av hverdagen, som besøksmål og som destinasjon?

Sentrum

SENTRUMSSTRATEGI
Hvordan får vi flere til å bruke Larvik sentrum som en del av hverdagen, som besøksmål og som destinasjon? Og hvordan gjør vi sentrum mer attraktiv som sosial møteplass?

I kommuneplanutvalget 24.09 presenteres utkast til ny sentrumsstrategi bla. med forslag til hvor nytt kunnskapssenter med bibliotek bør ligge, ny bypark på Bøkkerfjellet og hvordan Indre havn og Gamlebyen bør utvikles i fremover.

Last ned presentasjonen om sentrumsstrategi her

FORTETTINGSSTRATEGI FOR LARVIK BY
Prinsippet om «10-minuttersbyen» innebærer at flest mulig skal ha tilgang til kollektivtransport, servicetilbud, skole, møteplasser, arbeidsplasser og et levende sentrum i gangavstand (10 minutter) fra egen bolig. Med utgangspunkt i dette prinsippet presenteres et utkast til fortettingsstrategi for Larvik by, som skal vise hvordan kommunens boligbehov frem mot 2040 kan løses.  

Hele møtet og presentasjonen kan sees på larvikkommunetv.no

Til toppen