Ordføreren signerte Bypakke Larvik

Økt bruk av sykkel, gange og kollektiv = mer attraktivt bysentrum

IMG 0510 (1)

Gjennom avtalen har nå Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet etablert et forpliktende partnerskap for å gjøre det bedre og enklere for innbyggerne å ta bærekraftige reisevalg.

Flere bærekraftige reisevalg fører til færre biler i sentrum, som igjen bidrar til en mer attraktiv by.

Avtalen ble signert av ordfører Erik Bringedal og Arve Høiberg (leder, hovedutvalget for Samferdsel VTFK) under et arrangement i Indre havn torsdag.

Ordføreren trakk i sin innledning frem trafikkutfordringene i Øya-krysset som et case for Bypakke Larvik:

-Døgnrafikken inn mot Øyakrysset er nesten på nivå med E18, og alle disse bilene skal gjennom et lite kryss. Hvis vi klarer å gjennomføre tiltak for bedre trafikkavvikling, samtidig som vi legger til rette for mer sykkel og gange, vil dette bidra til både god byutvikling, mindre utslipp og god folkehelse.

Se ordførerens presentasjon her

Oya

Tiltak inn mot Larvik by
Hovedfokuset for Bypakke Larvik er tiltak i og inn mot Larvik by, der ca. halvparten av befolkningen i Larvik kommune er bosatt.

Hilde Bøkestad leder sekreteriatet for Bypakken, og trekker frem hvordan tiltakene henger sammen med mer overordnet byplanlegging.

- Det heler starter med hvor boligområdene, arbeidsplassene, fritidstilbudene, møteplassene, butikkene og andre viktige funksjoner plasseres. Deretter må vi tilrettelegge slik at flest mulig velger sykkel, kollektivt eller gange på sine hverdagsreiser i Larvik. 

Ingen bompengering
Bøkestad understreker at Bypakken ikke innebærer bompengering rundt Larvik sentrum, og at det derfor vil det være begrenset med ressurser. Men hun tror at gjennom godt samarbeid og smart bruk av midler kan vi allikevel komme langt med avtalen.

Har du forslag til tiltak eller andre innspill, kontakt sekretariatet for Bypakke Larvik v/ Hilde Bøkestad på tlf. 97545172 eller hilde.bokestad@larvik.kommune.no

Du kan lese mer om beslutningsgrunnlaget for Bypakke Larvik i disse sakene:

Fylkestingssak 109/21 til behandling 15.6.2021

Kommunestyresak 154/20 vedtatt 11.11.2020

Kommunestyresak 277/18 vedtatt 12.12.2018

Kommunestyresak 081/17 vedtatt 21.6.2017

Til toppen