Ønsker innspill om Fritzøe kraftverk

Innhold

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra Fritzøe Energi AS om tillatelse til fortsatt drift av Fritzøe kraftverk. Høringsfrist er 1. oktober.

NVE har kalt inn Fritzøe kraftverk til konsesjonsbehandling, søknaden skal behandles etter vannressursloven. 

Hovedformålet med innkallingen er å kunne sette vilkår som forbedrer miljøtilstanden i Farriselva, forholdene for fisk og for allmenne interesser. Farrisvassdraget ligger i Siljan og Larvik kommune i Vestfold og Telemark. Kraftverkseier er Fritzøe Skoger AS. 

Kraftverkseier har utarbeidet en konsesjonssøknad og en tilhørende miljørapport som nå er ute til høring.

Hensikten med høringen er å få inn synspunkter på planene som er presentert i søknaden. Alle som ønsker kan uttale seg til saken. 

Høringsfrist

Frist for å sende inn høringsuttalelse er 1. oktober 2023. NVE foretrekker at du sender inn uttalelsen elektronisk. Gå inn på sakens hjemmeside eller send e-post til uttalelse@nve.no.

Du kan også sende uttalelsen som brev til NVE, Energi- og konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Til toppen