Livsfarlige forhold på ulovlig byggeprosjekt

Innhold

I dag tidlig rykket tilsynsjurist Linn-Ida Ellingsen og bygningsinspektør Tom Mangelrød ut på hastebefaring. Bakgrunnen var tips om at et ektepar hadde satt i gang oppføring av enebolig uten byggetillatelse og at det var fare for liv og helse på området. Det som møtte dem på byggeplassen var sjokkerende.

Larvik kommune rykket i dag ut på tilsyn etter at vi mottok melding om at bygningsdeler falt ned på forbipasserende. I tilfeller der det kan være fare for liv og helse er det viktig at kommunen rykker ut så fort det lar seg gjøre. I dette tilfellet angikk meldingen også bygging uten tillatelse, og i strid med plan.

-Det er klart at det er viktig at kommunen reager når vi får slike henvendelser, sier tilsynsjurist Linn-Ida Ellingsen.

Sammen med bygningsinspektør Tom Mangelrød påser hun at Larvik kommunes innbyggere oppfører bygg i henhold til plan- og bygningsloven, slik at byggene blir oppført med god kvalitet, samtidig som arealene blir ivaretatt for de som kommer etter.

Plan- og bygningsloven er i utgangspunktet en JA-lov, men for at tillatelse skal kunne gis, er det viktig at lovverket blir fulgt. 

- Byggene bygges ikke bare for oss, men også for våre barnebarn, sier bygningsinspektør Mangelrød.

Tilsynsjuristen nikker bekreftende og legger til at det er viktig at vi påser at også våre barnebarn får oppleve naturen slik vi har fått.

web_tilsyn2.jpg

Boligdrømmen

På befaringen kunne tilsynsgruppen konstatere at det ble bygget uten tillatelse. Et skjærepar har for lengst startet byggearbeider i ett av trærne i Feyersgate, men i sin iver etter å få oppfylt deres boligdrøm, har de glemt søknadsplikten for byggetiltak. Området er heller ikke sikret for bygningsmaterialer som kan falle ned i hodet på forbipasserende.

-Her skulle det også vært søkt om ansvarsrett for tiltakene, sier Mangelrød.

-Det som er mest urovekkende i denne saken, er at arbeidene har skjedd rett utenfor byggesakssjefens kontor, uten at vi har fått melding om dette. Da kan man begynne å lure på hvor mange egg byggesakssjefen har blitt lovet under bordet, sier Ellingsen.

Konklusjonen

Etter en grundig gjennomgang av tiltaket fant tilsynsgruppen derimot ut at tiltaket ikke medfører fare for liv og helse. Tilsynsgruppen anser bygging av et skjærereir rett utenfor byggesakssjefens kontor som en overtredelse av bagatellmessig betydning, og velger derfor å ikke følge opp saken videre. Skjæreparet ønsket ikke å bli avbildet, men uttaler at byggesakssjefen kan forvente mye støy i tiden fremover.

Ettersom det er april og hyttesesongen åpnes, er det viktig å gjøre alle som går med en byggeplan eller -drøm oppmerksom på å sjekke om tiltaket de skal i gang med er søknadspliktig, eller trenger en dispensasjon fra planen i området.

-Skulle man være usikker kan man lese mer om dette på Larvik kommunes hjemmeside, eller ta kontakt med Servicetorget for mer informasjon, sier Ellingsen.

 

web_tilsyn-reir.jpg
Til toppen