Larvik kommunes byggeskikkpris for 2019

Larvik kommunes byggeskikkpris for 2019 tildeles til Lundhs AS sitt hovedkontor i Kanalgata 59 på Torstrand.

Web Byggeskikkpris1

Larvik kommunes byggeskikkpris tildeles byggeverk som gjennom utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø bidrar til å heve/fornye byens karakter.

Larvik kommunes byggeskikkpris for 2019 tildeles til Lundhs AS sitt hovedkontor i Kanalgata 59 på Torstrand.

Bygget ligger ved Larvik havn og Marius Brygge, og er hovedsakelig bygd i larvikitt. Steinkledningen har forskjellige typer overflate, alt fra temmelig grov til polert stein, og sollyset reflekteres på forskjellige måter. Dette gjør at man opplever en bygningsmasse med forskjellige farger/toner.

Fasaden er brutt opp for å unngå at den framstår som én sammenhengende flate. Veggene mot vannkanten er  skråstilt, og midten av fasaden mot nord-vest, en stor glassvegg, belyser bygningen internt.

Synliggjøring av bygg og anlegg med gode kvaliteter kan gi positive ringvirkninger, inspirere og skape større allment engasjement når det kommer til diskusjoner rundt temaer som arkitektur, byutvikling, fortetting, estetikk og bærekraft. En større bevissthet rundt disse temaene er essensielt for å skape gode bomiljøer og bokvalitet i byen. Samlet kan kvalitetene være avgjørende for Larviks attraktivitet utad.

Prisen vil bli tildelt under Kulturnatta lørdag 9. november kl. 16.00 i Bølgen kulturhus, i et tildelingsarrangment for kommunens priser.

Web Byggeskikkpris 2
Til toppen