Inviterer til frokostmøte om tilvisningavtaler

Innhold

Larvik kommune og Husbanken inviterer til frokostmøte onsdag 15. mai for boligutbyggere for å høre mer om gunstige lånevilkår ved å inngå tilvisningsavtaler. 

Bruk anledningen til å møte andre bransjeaktører og bli kjent med låneordningen!

På frokostmøte skal Husbanken Sør og Larvik kommune fortelle mer om mulighetene som finnes.

Dette er tilvisningsavtaler

Kommunen ønsker å inngå tilvisningsavtale med en eller flere aktører som vil eie, forvalte og leie ut boliger. Avtalen gir kommunen rett til å disponere inntil 40 prosent av boligene i et prosjekt, mens utbygger står fritt til å leie ut de gjenværende boligene på det ordinære utleiemarkedet.

Tilvisningsavtale er et samarbeid mellom det offentlige og det private, med finansiering fra Husbanken.

Meld deg på nå

Når: Onsdag 15. mai kl. 08.15 til 10.00
Hvor: Colab, Kongegata 29
Det blir enkel servering fra kl. 08.00.

Meld deg på her

Påmeldingsfristen er fredag 10. mai.

Fordeler for utbygger

Tilvisningsavtalen gir utbygger tilgang til meget gunstig lånefinansiering fra Husbanken. De gunstige lånevilkårene muliggjør byggeprosjekter som treffer fremtidens etterspørsel i utleiemarkedet. 

Det er et økt behov for utleieboliger i Larvik. Dette er både blant gruppene kommunen bistår, men også blant den eldre delen av befolkningen hvor vi ser en økende andel som ønsker å selge bolig for å inngå forutsigbare og langvarige leieforhold.

Dette er målgruppa for tilvisningsavtaler

Kommunen bistår en bred gruppe mennesker som på ulike måter er vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Det kan være personer med helserelaterte eller sosiale behov. Mange er barnefamilier, seniorer eller flyktninger - noe som utløser behov for ulike typer og størrelser på boliger.

Velkommen til Colab onsdag 15. mai! 

Til toppen