Forslag til korridorer for ny dobbeltsporet jernbane

Innhold

Bane NOR har laget illustrasjonsfilmer som viser forslag til hvordan det planlagte dobbeltsporet til og gjennom Larvik kan bli.

Filmene viser et foreløpig forslag til korridorer. Det er ikke bestemt hvor verken dobbeltspor skal gå eller hvor stasjonen skal plasseres. 

Her kan du se hvilke alternativer Bane NOR foreslår. 

Verningenkorridoren

Url format not supported.

Stålakerkorridoren

Url format not supported.

Indre havn

Url format not supported.

Kongegatakorridoren

Url format not supported.

Fremdrift

Etter planen skal Bane NOR legge fram sin anbefaling til både trasévalg og stasjonsplassering 12. desember. 

Dermed er det klart for behandling i kommunestyret, som tar sikte på å legge planene ut på høring i januar.

Til toppen