Endring av krav til minste uteoppholdsareal

Endringen innebærer at arealer smalere enn 6 meter ikke skal regnes med i minste uteoppholdsareal (MUA).

Formannskapet vedtok 25.mars en endring av krav til minste uteoppholdsareal (MUA) slik disse framkommer av kommuneplanens arealdel, og kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by. 

Hittil har kravet vært at arealer som er smalere enn 10 meter ikke skal regnes med til minste uteoppholdsareal.

Tilbakemeldinger fra bygge- og anleggsbransjen har vært at det i mange tilfeller er utfordrende å tilfredsstille kravene i konkrete byggesaker, og at det i tillegg fører til mer omfattende byggesaksbehandling.

Formannskapet har derfor redusert kravet og endret bestemmelsen, slik at regelen heretter vil være at arealer smalere enn 6 meter ikke skal regnes med i minste uteoppholdsareal (MUA).

Planene som ligger på kommunens nettsider er oppdatert i tråd med endringen.


Til toppen