Eiendom eller lokaler til ny legevakt i Larvik

Innhold

Kjenner du til en eiendom eller lokale som kunne vært aktuelt? Vi ber potensielle tilbydere melde interessen innen 10. april 2023.

Larvik kommune vurderer å kjøpe (eller skaffe) bebygde eller ubebygde eiendommer, eller leie lokaler til ny legevakt.

Vi ønsker eiendommer eller lokaler med følgende spesifikasjoner:

Beliggenhet: Eiendommene/lokalene skal ligge nær en av  hovedinnfartsåren til Larvik og med nærhet til kollektivtransport.
Estimert arealbehov: Omtrent 1200 m2, hvor ca. 800 m2  til legevakt i 1. etasje. Det er ønskelig med gode parkeringsmuligheter.
Innhold: Legevakt, kontorer, hvilerom, lager, parkering legebil mm. God logistikk for utrykning med ambulanse og politi.
Ønsket innflytting: Senest innen utløpet av 2025.
Leietid ved leie: Langsiktig.

Meld interessen innen 10. april 

Vi ber potensielle tilbydere melde interessen til oyvind.beyer@larvik.kommune.no, innen 10. april 2023. Tilbydere vil deretter få tilsendt et skjema med frist for å fylle ut ut nøkkeltall og informasjon om aktuelle eiendommer/lokaler.

Har du spørsmål?

Kontakt

  • Øyvind Beyer Prosjektutvikler
Til toppen