Egengodkjente kommuneplaner 06.10.2021

Kommuneplanenes arealdel 2021-2033, kommunedelplan for Stavern by 2021-2033 og kommunedelplan for Larvik by med sentrumsstrategi 2021-2033.

Kommunestyret vedtok i møte 06.10.2021 følgende planer:

  • Sak 136/21 Kommuneplanenes arealdel 2021-2033, planID 201810
  • Sak 137/21 Kommunedelplan for Stavern by 2021-2033, planID 201812
  • Sak 138/21 Kommunedelplan for Larvik by med sentrumsstrategi 2021-2033, planID 201811

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages jf. Plan- og bygningslovens § 11-15.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må fremsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Det gjøres oppmerksom på at enkelte innspillsområder skal til mekling og at enkelte bestemmelser skal ut på ny høring.

publisert 04.11.2021 

Til toppen