Den store samtalen

Tre viktige arealplaner har nå blitt lagt ut på høring. Ordføreren oppfordrer innbyggerne til å delta i det han kaller "Den store samtalen".

Web Erik Bringedal 002

I nesten tre år har vi arbeidet med å revidere Larvik kommunes overordnede arealplan og kommunedelplaner for Larvik by og Stavern by. Planene er helt sentrale fordi de gir retning for plan- og reguleringsarbeidet i kommunen vår i årene framover. 

Kommunens planavdeling har gjort en fantastisk jobb og høringsutkastet ble vedtatt i kommunestyremøtet 10. februar. Nå ligger de tre planene ute på høring på kommunens nettsider, og høringsfristen er satt til 30.april.

Les mer om planene og registrer din høringsuttalelse her

Som ordfører vil jeg derfor invitere alle innbyggere, utbyggere, næringsliv, lag og foreninger til den «Store samtalen» om hvordan kommunen vår skal utvikles i årene framover.

Planutkastene legger viktige rammer for vekst og utvikling i hele kommunen, fra Nevlunghavn i sør til Svarstad i nord. 

Hvor skal fremtidige bo- og næringsarealer være?
Og hva med hytteområder og småbåthavner? 
Hvilke planer og anbefalinger har vi for utviklingen av tettstedene våre Helgeroa, Østre Halsen, Tjøllingvollen, Kvelde og Svarstad? 

Hvordan skal våre to bysentrum i Stavern og Larvik utvikles i de nærmeste årene? 
Hvor skal vårt fremtidige rådhus ligge? 
Skal vi flytte biblioteket tilbake til Badetomta når bygget der er gjenoppbygd eller skal vi finne en annen lokalisering? 
Hva bør vi gjøre med Herregården, Tollerodden, Indre havn, Bøkkerfjellet og Hammerdalen? 
Hva med Losen, et fremtidig kystkultursenter eller småbåthavn i Stavern?

Dette er svært viktige spørsmål som på en eller annen måte vil berøre alle innbyggerne i Larvik. Og det er omkring disse spørsmålene jeg nå inviterer til «Den store samtalen». 

4668469377_7918e55d05_o.jpg

Alle som er glad i kommunen vår må nå komme på banen og gi sine innspill, og dette må gjøres nå i høringsperioden frem til 30.april. Venter man til etter at planene behandles i sommer er det for sent.  
Det er ikke slik at alle kommer til å få gjennomslag for det man foreslår, men vi kan forsikre dere om at alle innspill blir lest og vurdert.

Kommunen vil invitere til ulike informasjonsmøter i høringsperioden, men det er viktig at de som ønsker å diskutere eller trenger avklaringer kontakter en folkevalgt eller kontaktpersonene fra kommunens planavdeling. Arranger gjerne møter selv – med andre innbyggere, med folkevalgte eller administrasjon. Vær nysgjerrig og engasjerte! Kommunes fremtid bestemmer vi selv!

Alle planer med dokumentasjon og skjema for høringsuttalelser finner dere her.

Med hilsen
Erik Bringedal
Ordfører

Til toppen