Brannsikker grilling

Innhold

Ta deg tid til noen minutter med vedlikehold og kontroll før du starter grillingen. Slik at du unngår uhell og skader.

Grille trygt med gass

Se etter lekkasjer

Se over slange og pakninger. Se spesielt etter sprekker og skader der slangen er festet eller bøyes, hvor det gjerne sprekker først. Direkte sollys kan gjøre gasslangen sprø, slik at den sprekker fortere.

En god huskeregel er å bytte ut slangene etter to til fem år.

Sørg for at regulatoren er riktig montert og låst fast på gassflasken før du åpner ventilen.

For å sjekke etter lekkasje i slanger og koblinger pensler man på konsentrert såpevann. Når du åpner for gassen vil det danne seg såpebobler der lekkasjen er.

Oppbevaring av gass

Når du griller bør gassflasken stå ved siden av og i litt avstand fra grillen. Da er det lettere å komme til slik at du kan stenge gasstilførselen ved behov.

Sørg for at gassbeholderen står oppreist på et stabilt underlag, og ikke blir utsatt for sterk varme eller sterk sol. Sikkerhetsventilen som vil sleppe ut gass ved for eksempel en brann vil kun fungere når flasken står oppreist, dette vil redusere trykket og faren for eksplosjon blir mindre.

Oppbevares gassen utendørs, skal beholderen stå i skyggen. Slik at man unngår at det er for varmt der man lagrer gassen.

Det må også være god lufting der gassen skal oppbevares, slik at gassen kan sive vekk ved en eventuell lekkasje.

Gass skal aldri oppbevares i kjeller eller loft. Propangass er tyngre enn luft. Hvis det blir lekkasje, vil gassen sive ut og samle seg nede langs kjellergulvet. Da skal det ikke mer enn en liten gnist til for å tenne på gassen.

Hold også gassbeholdere i god avstand fra brennbare materialer og væsker som for eksempel tennvæske og bensin.

Felles for grilling

  • All grilling skal foregå utendørs.
  • Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.
  • Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.
  • For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.
  • Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.
  • Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted.
  • Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden.
  • Ha slukkeutstyr i nærheten når du griller.
  • Minner igjen om at det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i tidsrommet 15. april til 15. september.

Ønsker alle en fortsatt god og brannsikker sommer!

Larvik brann og redning

Til toppen