Bane NOR anbefaler Indre havn

Innhold

Bane NOR anbefaler videre planlegging av dobbeltspor i Stålaker øst-korridoren og høy stasjon i Indre havn.

Bane NOR har jobbet med en kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen mellom Virik i Sandefjord og Kleivertunnelen i Larvik.

På den første delen av strekningen er det utredet tre alternativer: Verningen, Stålaker vest og Stålaker øst. På strekningen inne i Larvik by, mellom Byskogen og Kleivertunnelen, er det utredet fire stasjonsløsninger: Indre havn (et høyt og et lavt alternativ) og Kongegata (et høyt og et lavt alternativ).

Onsdag 12. desember presenterte Bane NOR sin anbefaling for kommunestyret i Larvik. Deres konklusjon: Stålaker øst og Indre havn høy er totalt sett best.

(Se presentasjonen som ble holdt i kommunestyret og på folkemøtet nederst på siden)

– Det er mye som skiller korridorene mellom Sandefjord og Larvik. Stålaker øst fremstår som det klart beste alternativet og har også lavest kostnad, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.  

Hun mener bildet er mer sammensatt i Larvik by:

– Vi har to gode alternativer i Kongegata og Indre havn. Bane NOR anbefaler høyt alternativ i Indre havn og er trygge på denne konklusjonen. Dette er den beste løsningen for jernbanen, byen og utfra et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier Solhaug.

Tilrettelagt for byutviklingen

En stasjon i Indre havn passer bygger opp under dagens bystruktur og er i tråd med kommunens vedtatte planer. Denne løsningen bryter ikke dagens gateløp og krever mindre endringer i sentrum.

– En stasjon i Kongegata gir litt kortere reisetid og derfor samfunnet litt mer nytte, sammenlignet med Indre havn. Men stasjonen i Kongegata koster langt mer og får derfor totalt sett lavere samfunnsøkonomisk nytte, forklarer Solhaug.

Berører mange boliger

Det er ingen tvil om at bygging av dobbeltspor gjennom tettbygde strøk får både positive og negative konsekvenser. I Indre havn-korridoren blir ca. 45 boenheter berørt. Det tilsvarende tallet for høy variant i Kongegata er rundt 220 boenheter. Det viser foreløpige utregninger fra Bane NOR.

– Vi har full forståelse for at dette er vanskelig for de som blir rammet, og vil ha tett dialog med grunneierne gjennom denne prosessen, sier Solhaug.

Mellom Virik og Byskogen gjelder dette 10-15 boligbygg i Stålaker-korridoren (både østre og vestre alternativ), og 20-25 boligbygg i Verningenkorridoren.

Et moderne togtilbud

Bakgrunnen for InterCity-prosjektet er Stortingets vedtak i Nasjonal transportplan. I 2032 skal Bane NOR ha bygget dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Dette vil være den siste strekningen som gjenstår i arbeidet med et sammenhengende, moderne dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn. Utbyggingen skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

Presentasjonen fra Bane NOR.

Folkemøte

Bane NOR har invitert til folkemøte i Sliperiet onsdag 12. desember klokken 18.00.

Til toppen