Åpner for å utvide eksisterende småbåthavner

Innhold

Det åpnes for å utvide eksisterende småbåthavner i forbindelse med rullering av arealplanene. Nå ønsker vi innspill på dette. Frist for å sende innspill er 8. mars.

I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by, vil man se på muligheten for utvidelser av eksisterende småbåthavner. 

Det sendes nå ut brev til grunneiere, båtforeninger og drivere av småbåthavner med informasjon om hvordan man kan sende inn innspill. 

Les brevet her. 

Må fjerne enkeltbrygger

Kommunestyret vedtok planprogrammene for kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene for Stavern by og Larvik by i oktober 2018. 

I vedtakspunkt 8 står følgende: "Sanering av enkeltbrygger vurderes, og disse samles i nærliggende småbåthavner som da kan vurderes utvidet".

Det betyr at det vil bli sett på muligheten for at eksisterende småbåthavner kan utvides, med vilkår om at enkeltbrygger fjernes (saneres). 

Send innspill

Før du skal sende inn innspill, må du hente ut kart over området innspillet handler om.

Dette gjør du slik: 

  • Gå inn her: kommunekart
  • Klikk på nedtrekkspilen til høyre for kommunevåpensymbolet og teksten "Larvik" og klikk på/fyll tom rute for "Arealdelen"
  • Zoom inn ønsket areal/adresse
  • Klikk på menyen øverst til venstre (tre streker), velg "Påtegning" og tegn på kartet med full fyllfarge på ønsket innspillsområde
  • Klikk på meny og "Skriv ut", "Velg målestokk" som passer og "Lag pdf" som lagres lokalt. (Dette kartet skal hentes opp når du fyller ut skjema under.)
Til toppen