Åpen dag om ny kommunalteknisk plan 25. mars 2021

Innhold

Torsdag 25. mars kl. 12.00-15.00 og 17.00-20.00 kan du ringe 98231813 og stille spørsmål eller komme med innspill til ny kommunalteknisk plan.

Vei, Foto Jarle A. Melby 770X433

Vi vil ha dine innspill

Nå jobber vi med å lage ny kommunalteknisk plan og ønsker dine innspill og spørsmål velkommen. På grunn av korona blir det ikke åpen dag på tradisjonelt vis, men du kan ringe oss og få snakke med fagekspertisen. Hvis du ønsker kan vi også sette opp et digitalt møte.

Arbeidet med ny kommunalteknisk plan er i gang. I den forbindelse vil vi lytte til innbyggerne. Nå kan du komme med dine innspill eller spørsmål om temaene:

  • Vann og avløp
  • Renovasjon
  • Vei
  • Park og friområder

Slik gjør du det

Du kan ringe 98231813 torsdag 25. mars kl. 12.00-15.00 og 17.00-20.00.

Her kan du presentere ditt innspill eller stille spørsmål. Du blir satt over til personer som har kunnskap og innsikt i de ulike temaene.

Hvis du ønsker et digitalt møte, så setter vi opp det.

Foto: Jarle A. Melby

Til toppen