5 millioner til etterbruk av nedlagt jernbanestrekning

Miljødirektoratet har gitt Larvik kommune 5 millioner kroner til etterbruk av nedlagt jernbanestrekning mellom Larvik og Porsgrunn.

Larvik kommune har søkt om statlig medvirkning til etterbruk av jernbanestrekningen mellom Larvik og Porsgrunn. Planen er å tilrettelegge strekningen til turveg/friluftsområde for allmennheten. 

Nå har Miljødirektoratet gitt et tilsagn på 5 millioner kroner til prosjektet. 

- Det er utrolig gledelig at Miljødirektoratet ser verdien av prosjektet, og gir et betydelig bidrag. Dette skal igjen utløse ressurser fra øvrige aktører, sier prosjektleder Chanette Hoffmann.

Det er utarbeidet en mulighetsstudie for prosjektet. Denne mulighetsstudien viser en beregnet totalkostnad på mellom 28-32 millioner kroner.

- Vi jobber nå med å konkretisere kostnadene i prosjektet og vi håper å få en endelig oversikt over sommeren. I tillegg jobber vi nå med Bane NOR for å få på plass en endelig avtale for overtakelse av den gamle jernbanestrekningen. Denne avtalen vil være avgjørende for at prosjektet kan realiseres, forteller Hoffmann. 

Til toppen