Oversikt over tilfluktsrom

Innhold

Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som er bygget for å kunne gi vern for befolkningen, slik at de som befinner seg i nærområdet kan søke tilflukt i en krigs- beredskapssituasjon.

Tilfluktsrom I Larvik Skjermdumpdsb

Tilfluktsrom vil bare bli tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, for eksempel krig. Når det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet.

Mange typer katastrofer og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjelden egne tilfluktsrom. Du er godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg. ​

Tilfluktsrom i Larvik

Til sammen er det ca. 18 000 plasser, i offentlige og private tilfluktsrom i Larvik kommune.

Det er ca. 1840 offentlige plasser ved seks tilfluktsrom, ca. 5500 plasser i kommunale bygg som skoler og barnehager, og ca. 10 000 private plasser, for eksempel ved store bedrifter

Oversikt offentlige tilfluktsrom:

  • Hagatun grendehus, Nordbyveien 27, plass til 220 personer
  • Langestrand skole, Rosendalsgata 17, plass til 220 personer
  • KUF-huset, Øvre Dr. Holms vei 44, plass til 128 personer
  • Mesterfjellet, Ahlefeldts gate 1, plass til 850 personer
  • Byskogen sykehjem, Byskogveien 5, plass til 265 personer
  • Bøkeskogen eldresenter/Bøkesenteret, Badeparken 7, plass til 159 personer

Det er kommunen som eier og vedlikeholder de offentlige tilfluktsrommene. De private tilfluktsrommene må eieren vedlikeholde selv.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både de offentlige og private tilfluktsrommene.

Til toppen