Befolkningsvarsling

Flyalarm

«Flyalarmen» eller tyfon signalanleggene utløses av politi når det er behov for å varsle hele befolkningen og få folk til å oppsøke informasjon.

Informasjon skjer primært via NRKs kanaler og radionett, men vil også bli gitt på myndighetenes egne nettsider og kriseinfo.no.

Les mer her om hva flyalarm innebærer

Varsling på SMS

Larvik kommune bruker systemet Gemini Varsling for å varsle og sende ut viktig informasjon til innbyggerne. I dette systemet kan kommunen velge et eller flere geografiske områder de ønsker å varsle.

Varselet blir sendt som SMS på mobiltelefoner og talemelding på fasttelefoner på de telefonene som er registrert med adresse innenfor valgt område.

Nødvarsel

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter. Det er politiet og Sivilforsvaret som avgjør hvilket område som skal varsles og som sender ut selve varselet.

Dette skjer når du får et nødvarsel:

  • Telefonen vibrerer og spiller av en høy sireneaktig lyd.
  • På skjermen kommer det en kort tekst som forteller deg hva som skjer og hva du bør gjøre. Hvis telefonen din støtter tekst til tale kan du få meldingen lest opp.

Når du mottar et nødvarsel, skal du stoppe opp, lese eller lytte til varselet, og følge rådet.

Til toppen