Lardal Humanitære Legat

Innhold

Søknader behandles fortløpende.

Målgruppe

Lardal Humanitære Legat er et felleslegat til beste for innbyggere i gamle Lardal kommune. Legatet er et offentlig legat som har som formål å støtte humanitært arbeid. Legatets arbeid skal først og fremst konsentreres om tiltak blant barn og unge.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Tildeling

Ved en eventuell tildeling av legatmidler må mottaker skrive en kort rapport om hva som er gjennomført/oppnådd ved bruk av midlene.

Til toppen