Siste nytt uke 26/2024

Innhold

Få med deg ukens kunngjøringer fra Larvik kommune.

Ny ordning for hytterenovasjon

I 2025 starter arbeidet med å etablere nye samleplasser for hytterenovasjon langs kysten i kommunen. Langs kysten vår har vi i dag hele 130 samleplasser for hytteavfall. Fra 2025/2026 skal vi redusere antallet til 15 samleplasser. 
 

Nye Containere Hytteavfall 2024

Åpningstider for servicetorget i sommer

Servicetorget i Feyers gate er åpent på hverdager i hele sommer, men det vil være begrensede mulighet for veiledning og informasjon til og med 9. august.
 

Hovedinngangfeyersgate

Bli med og tren i sommer! 

Sommerprogrammet til Frisklivssentralen er klart. Gågruppene er for alle, uavhengig om du er frisklivsdeltaker eller ikke.

Trening på Spenst er for frisklivsdeltakere. 

Jens Og Tone Forsidebilde

God kvalitet på badevannet

Larvik kommune kontrollerer badevannskvaliteten på en rekke badeplasser hver sommer.

Nye badevannsprøver viser god kvalitet på badevannet i Larvik kommune.

Batteristranda Bølge

– En gledens dag å få pappas urne hjem til Larvik

22 år etter sin død la Thor Heyerdahl ut på en siste ekspedisjon til fødebyen Larvik. Med familien samlet fikk Larviks mest berømte borger sitt endelige hvilested ved Larvik kirke fredag.

Thor Heyerdahls Familie I Larvik For Minnestund 25

Politiske møter 

Det er ingen politiske møter i uke 26.

Godkjente mindre endringer av reguleringsplaner 

Planutvalget godkjente i møte 18. juni 2024 mindre endring av reguleringsplan i henhold til plan-og bygningsloven § 12–14.

  • ArkivsakID: 24/25207: Endring av reguleringsplan for Frenvikrønningen (gbnr 1002/645) (planID: 2003.05.02).

Vedtatte reguleringsplaner

Planutvalget vedtok i møte 18. juni 2024 at følgende forslag til reguleringsplaner skal legges ut til offentlig ettersyn:

  • ArkivsakID: 23/2903 Rød Vardås fritidsbebyggelse (planID: 202312)

Kommunestyret godkjente i møte 19. juni 2024 følgende reguleringsplaner:

  • ArkivsakID: 22/7977 Reguleringsplan for Bøkestredet (planID: 202307)
  • ArkivsakID: 23/30732 Reguleringsplan for Frankendalsveien 101 (planID: 202318)
  • ArkivsakID: 20/5202 Reguleringsplan for Torstvedt syd–fortau (planID: 202011)
  • ArkivsakID: 23/362 Reguleringsplan for Mellomåsen hyttefelt (planID: 202309)

Ledige stillinger

Til toppen