Siste nytt 50/2022

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Åpne møter

Styret for kulturhuset Bølgen
Tirsdag 20. desember kl. 18.00 til 20.00 i Galleriet, Bølgen

Utvalg for valgsaker
Tirsdag 20. desember kl. 18.00 til 20.00

Reguleringsplaner

Planutvalget godkjente i møte 6. desember 2022 mindre endringer av reguleringsplaner i henhold til plan og bygningsloven § 12- 14

● ArkivsakID: 22/4577 Mindre endring av områdeplanen for Faret - Nordby, Automat 1, gbnr. 2008/14 (planID: 201206)
● ArkivsakID: 22/11471 Mindre endring av reguleringsplan for Amundrød - Rødbøl, gbnr. 2040/89 m.fl. (planID: 201512)
● ArkivsakID: 22/11414 Mindre endring av reguleringsplan for Sjøparken Agnes, gbnr. 4046/12/32 (planID: 201209)

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12 og forvaltningslovens § 32. Klagen sendes skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK eller til postmottak@larvik.kommune.no

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Nye åpningstider på Larvik bibliotek

Fra 2. januar 2023 må du besøke biblioteket i Larvik sentrum før kl. 19.00.

Bibliotekkar

Matnyttig prosjekt

Er du gravid eller forelder til 0-2 år gamle barn? Da ønsker vi deg som deltager i prosjektet "Matnyttig".

Babymat

Svømmehallene har julestengt

Farrishallen, Kveldehallen og svømmehallen i Svarstad holder stengt i julen. 

farrishallen2.jpg

Ledige stillinger

  • Rådgiver anskaffelser
  • Helsefagarbeidere
  • Spesialkonsulent NAV
  • Lærer
  • Kontaktperson barnevern
  • Vernepleier
  • Styrer barnehage

Publisert 15. desember 2022.

Til toppen