Siste nytt 20/2023

Innhold

Få med deg ukens kunngjøringer fra Larvik kommune.

Matvogner er klare Indre Havn

Hjemmelagde burgere med flere økologiske råvarer, kebab, ferske reker og sjøkreps, italiensk pizza samt dessertvarianter som churros, softis og donuts. Det er noe av hva som vil stå på menyen i Indre havn denne sommeren.

Burger2

Spennende gjenbruksprosjekt i Larvik

Larvik kommune er på jakt etter et digitalt verktøy som skal gjøre det lettere for ansatte å få oversikt over møbler som ikke er i bruk og som kan gjenbrukes.

Hafsteinn Haraldsson2

Restriksjoner for hagevanning

Det er restriksjoner på vanning med spreder i Larvik kommune fra 18. mai til 27. august. Vanning med håndholdt slange eller kanne kan gjøres utenom disse tidene.

Hagevanning

Nå kan du leie kioskene og glasshusene på torget

Larvik kommune leier ut de Narveseninspirerte kioskene på torget gratis til alle som ønsker å drive salg eller skape annen aktivitet.

Larvik Torg 2023

Åpne møter 

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt
Tirsdag 23. mai fra kl. 09.00 til 16.00 i Romberggata 4, møterom Brunlanes

Godkjente reguleringsplaner

Larvik kommunestyre vedtok i møte 10. mai 2023 følgende reguleringsplaner med bestemmelser:

  • Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei Sandtra-Hem (ArkivsakID 19/9682)

Plankart, bestemmelser og andre plandokumenter finnes i Plandialogen.

Informasjon om klagemuligheter

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12 og forvaltningslovens § 32. Klagen sendes elektronisk via plandialogen, eller skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om evt. klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Krav om innløsning

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Ledige stillinger

  • Lærer
  • Avdelingsleder i sykehjem
  • Pedagog i barnehage
  • Fagsjef, Organisasjon og innovasjon

Publisert 19. mai 2023.

Til toppen