Siste nytt 14/2024

Innhold

Få med deg ukens kunngjøringer fra Larvik kommune.

Rygg inn – kjør ut

Hvert år opplever over 100 000 bilister uhell ved rygging. Alvorlige ulykker skjer på parkeringsplasser, og små barn er særlig utsatt. Når du står med fronten ut er det enklere å oppdage gående og andre kjørende.

TSK April Widescreen 1920X1080 1 Scaled

ROM for ungdom

Er du mellom 13-24 år og berørt av noen med utfordringer med psykisk helse eller rus? Ung Arena Larvik startet samtalegruppen ROM-UNG torsdag 4. april. Neste møter blir tirsdag 30. april og torsdag 6. juni.

UNG ROM Ung Arena

Utlysning av parkoppgaver til frivillige lag og foreninger

Som en konsekvens av vedtatte innsparinger, lyser Larvik kommune ut parkoppgaver som flagging, løvblåsing, og planting av blomster til frivillige lag og foreninger, mot en fast kompensasjon. Søknadsfristen er mandag 22. april.

Park Og Friområder Sommervikarer (2)3

Politisk møteplan uke 15

Styret for Larvik kommunes primæroppgavefond
Mandag 8. april fra kl. 16.00 til 17.40 i Feyers gate 7, møterom Larvik

Utvalg for klagesaker 
Tirsdag 9. april fra kl. 10.00 til 16.00 i Romberggata 4, møterom Brunlanes

Folkevalgtsamling
Tirsdag 9. april fra kl. 17.00 til 20.00 i Sliperiet, med eierskap som tema.

Godkjent detaljert reguleringsplan

Kommunestyret godkjente i møte 20. mars 2024 reguleringsplan for Klåstad steinindustriområde, med arkivsakID 18/18768 og planID 201707.

Planutvalgets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12 og forvaltningslovens § 32.

Klagen sendes skriftlig med henvisning til arkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, postboks 2020, 3255 Larvik eller til postmottak@larvik.kommune.no.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om evt. klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Ledige stillinger

Publisert 5. april 2024.

Til toppen