Utlysning av parkoppgaver til frivillige lag og foreninger

Innhold

Løvblåsing, planting av blomster og flagging er noen av parkoppgavene kommunen nå setter ut til frivillige lag og foreninger, mot en fast kompensasjon.

Park Og Friområder Sommervikarer (2)3

Som en konsekvens av vedtatte innsparinger, lyser Larvik kommune ut følgende parkoppgaver til frivillige lag og foreninger, mot en fast kompensasjon:

1. Løvblåsing i Bøkeskogen
Løvblåsing på Festplassen og i vannrenner og sluk i Bøkeskogen gjennomføres to ganger i året – før 17. mai og i begynnelsen av oktober. Antatt tidsbruk er 40 timer per gang. Kommunen har 3 løvblåsere til utlån. 
Fast kompensasjon: kr 12.000 for 2024.

2. Flagging i Larvik
Gjennomføres på 12 offisielle flaggdager fra 1. mai 2024 til 1. nyttårsdag 2025. Flagget skal heises opp om morgenen og ned om kvelden på 18 kommunale flaggstenger, flere av disse har vimpel eller kommuneflagg hengende hele/deler av året.
Fast kompensasjon: kr 25.000 for 2024. 

Torstrandsparken 1
Larvik kirke 1
Herregårdssletta 1
Herregårdshagen 3
Bøkeskogen 2
Badeparken ved Villaen 1
Larvik torg 3
Indre havn - Strandpromenaden 5
Indre havn - Østre Brygge 1

3. Flagging i Stavern
Gjennomføres på 12 offisielle flaggdager fra 1. mai 2024 til 1. nyttårsdag 2025. Flagget skal heises opp om morgenen og ned om kvelden på 2 kommunale flaggstenger. I tillegg er det 4 flaggstenger hvor det flagges bare 17. mai – ellers i året henger det fast norsk vimpel på disse. Én flaggstang har norsk vimpel hele året.
Fast kompensasjon: kr 6.000 for 2024.

Pumpeparken, Stavern 2  
Pumpeparken, Stavern, mot "rådhuset" 2 Kun 17. mai
Kronprinsparken 2 Kun 17. mai

4. Planting og vanning av blomster ved Indre havn
Gjennomføres 2 ganger per uke på vestre del av Indre havn, fra uke 21 til uke 37. Kommunen holder blomsterplanter, plantekasser, vannslanger og opplæring. Antatt tidsbruk for vanning er 130 timer (avhengig av nedbørsforhold). 
Fast kompensasjon: kr 20.000 for 2024.

Er din lag eller forening interessert?

Kommunen tar i første omgang sikte på å inngå avtaler for 2024. Forlengelse er mulig dersom begge parter ønsker dette. Forlengelse avtales i tilfelle etter at sesongen 2024 er gjennomført. 

Interesserte frivillige lag og foreninger som kan tenke seg å utføre en, eventuelt flere av disse oppgavene kan henvende seg til Larvik kommune v/Guro Hessner for flere opplysninger.

Slik søker du 

Skriftlig søknad sendes Larvik kommune innen mandag 22. april 2024 på e-post postmottak@larvik.kommune.no.  

Det må i søknaden oppgis hvem man representerer, hvilken oppgave man søker på, og beskrive hvordan man vil løse oppgaven og med omtrent hvor mange personer.

Valg av søker skjer så raskt som mulig etter søknadsfristen.

Ved flere seriøse interesserte på samme oppgave som ellers vurderes likt, benyttes loddtrekning. 

Til toppen