Kunngjøringer uke 7/2021

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Arkivfaglig ansvarlig
  • Lege
  • Helsefagarbeidere
  • Sykepleiere
  • Vernepleiere
  • Fagarbeider park og friområder
  • Sommervikarer

Vedtatte reguleringsplaner 10.02.2021

ArkivsakID 19/3597 Rambergveien, gang- og sykkelvei

Les mer her

Høringer

ArkivsakID 18/15684 Kommunedelplan for Larvik by med sentrumssone 2021-2033 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 30. april 2021.

ArkivsakID 18/19159 Kommunedelplan for Stavern by 2021-2033 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 30. april 2021.

ArkivsakID 18/38 Kommuneplanens arealdel 2021-2033, rullering er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 30. april 2021.

Kommunestyret behandlet i møte 10.02.2021 forslag til ovennevnte planer med tilhørende bestemmelser. I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslagene lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Merknader til planforslagene sendes inn digitalt eller skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

publisert 18.02.2021 

Til toppen