Kunngjøringer uke 51/2018

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

 • Vernepleier
 • Veileder, NAV
 • Barne og ungdomsarbeider

Renovasjon – endring av tømmedager i julen

 • Mandag 24. desember kjøres lørdag 22. desember
 • Tirsdag 25. desember kjøres mandag 24. desember
 • Onsdag 26. desember kjøres torsdag 27. desember
 • Mandag 31. desember kjøres lørdag 29. desember
 • Tirsdag 1. januar kjøres mandag 31. desember

Kommuneplanens arealdel

Planprogram for Kommuneplanens arealdel 2020-2032, Kommunedelplan for Larvik by 2020-2032 og Kommunedelplan for Stavern by 2020-2032 er vedtatt i kommunestyret den 24.10.2018 i sak 225/18 og den 12.12.2018 i sak 278/18. Det åpnes for å komme med innspill innenfor avgrensning av kommuneplanens arealdel.

Les mer og send inn innspill

Godkjente reguleringsplaner

Larvik kommunestyre godkjente i møte 12.12.2018 følgende detaljerte reguleringsplaner:

 • ArkivsakID 18/323 Detaljert reguleringsplan for Reidar Teigens vei 10-12
 • ArkivsakID 18/621 Detaljert reguleringsplan for Hoffs gate 2 – moske m/kulturhus
 • ArkivsakID 18/4 Detaljert reguleringsplan for Hedrum Pukkverk
 • ArkivsakID 18/827 Detaljert reguleringsplan for Ulverød, gbnr. 2049/2

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

Klagen sendes digitalt via Plandialogen eller skriftlig med henvisning til arkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Høring og offentlig ettersyn

Detaljert reguleringsplan for Alkeveien 2, gbnr. 5001/846 m.fl. er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for uttalelse: 8. februar 2019.

Planutvalget behandlet i møte 11.12.2018 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/71 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

publisert 20. desember 2018

Til toppen