Kunngjøringer uke 46/2019

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Miljøterapeut
  • Miljøarbeidere
  • Vernepleiere
  • Lærere

Viktig melding fra Larvik brann og redning

Øvelse redningsdykkerutdanning foregår i perioden mandag 18. november - fredag 29. november.

Tilskudd fra Bufdir 2020

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lyser ut tilskuddsordninger med frist 13. desember 2019.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier) og Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser.

For begge ordningene gjelder: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal.

Åpne møter uke 47/2019 

Tirsdag 19. november

Planutvalget kl. 09.00-16.00 på møterom Brunlanes, Romberggata 4.

Eldrerådet kl. 13.00-15.00 på møterom Larvik, Romberggata 4.

Råd for funksjonshemmede kl. 17.30-19.30 på møterom Larvik, Romberggata 4.

Innvandrerrådet kl. 18.00-20.00 på møterom Brunlanes, Romberggata 4.

Onsdag 20. november

Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift kl. 17.00-20.00 på møterom Brunlanes, Romberggata 4.

Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring kl. 17.00-20.00 på Bøkesenteret, Badeparken 7.

Hovedutvalg for miljø, kultur og næring kl. 17.00-20.00 på møterom Larvik, Romberggata 4.

Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering kl. 17.00-21.00 på Hedrum ungdomsskole, kantinen, Vikingveien 7.

publisert 14.11.2019

Til toppen