Kunngjøringer uke 40/2020

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Sykepleiere/vernepleiere

Utlysning av ekstraordinært kommunalt næringsfond som følge av Covid-19

Søknadsfrist 30. oktober 2020

Som en følge av koronaepidemien er Larvik kommune tildelt en ramme på 2,6 millioner kroner. Målet er å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. Midlene lyses nå ut og de som kan søke om støtte er bedrifter, etablerere og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Les mer her

TV-aksjonen NRK 2020 - digital aksjon grunnet Covid-19

Bli digital bøssebærer! Opprett digital bøsse nå, innsamlingen starter 5. oktober. TV-aksjonen NRK 18. oktober 2020 går til WWF Verdens naturfond og kampen mot plast i havet.

På grunn av smittevernhensyn, kan vi ikke ha en dør-til-dør-aksjon med en fysisk bøsse i år. Istedenfor vil samtlige bøsser være digitale.

Bli digital bøssebærer

publisert 01.10.2020 

Til toppen