Kunngjøringer uke 38/2019

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

 • Prosjektmedarbeider
 • Brukerstyrt personlig assistent
Jobbe hos oss

Vedtatte reguleringsplaner 11.09.2019

Larvik kommunestyre vedtok i møte 11.09.2019 følgende reguleringsplaner m/ bestemmelser:

 • ArkivsakID 18/16192 Reguleringsplan/reguleringsendring for Løveskogen, gbnr. 4045/226 m.fl.
 • ArkivsakID 18/278 Detaljert reguleringsplan/reguleringsendring for Amundrød-Rødbøl, gbnr. 2010/1 m.fl.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

Klagen sendes digitalt via plandialogen eller skriftlig med henvisning til arkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Høring - Helgeroveien 99-100

Frist for uttalelse: 1. november 2019

Detaljert reguleringsplan for Helgeroveien 99-100 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 10.09.2019 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/14900 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Åpne møter

Tirsdag 24. september

 • Klagenemda kl. 12.00 - 14.00 i møterom Torstrand, Feyers gate 7.
 • Eldrerådet kl. 13.00 - 15.00 i møterom Larvik, Romberggata 4.
 • Råd for funksjonshemmede kl. 15.00 - 18.30 i møterom Larvik, Romberggata 4.
 • Innvandrerråd kl. 18.00 - 20.00 i møterom Brunlanes, Romberggata 4. 

Onsdag 25. september

 • Helse- og omsorgskomiteen kl. 17.00 - 20.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7.
 • Kultur- og oppvekstkomiteen kl. 17.00 - 19.00 i møterom Tjølling, Romberggata 4.
 • Miljø- og teknikkomiteen kl. 17.30 - 20.00 i møterom Larvik, Romberggata 4.
Politisk møteplan og kalender

publisert 19.09.2019

Til toppen