Kunngjøringer uke 35/2019

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Kommunepsykolog

Felleslegatet for helse og sosial omsorg

Frist for å søke midler fra Felleslegatet for helse og sosial omsorg i Larvik kommune er 1. oktober.

Høring - Storgata 47, gbnr. 3020/1996 m.fl.

Frist for uttalelse: 11. oktober 2019

Detaljert reguleringsplan for Storgata 47, gbnr. 3020/1996 m.fl. er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 20.08.2019 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/25103 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Lotteri og innsamling ved valglokalene

Lag og foreninger som ønsker å selge lodd eller foreta innsamlinger ved valglokalene på valgdagene 8. og 9. september må sende skriftlig søknad til valgstyret med frist 5. september.

Søknaden stiles til Valgstyret i Larvik kommune og sendes postmottak@larvik.kommune.no

Åpne møter uke 36/2019

Tirsdag 3. september

Kontrollutvalget i Larvik kommune kl. 18.00 - 20.00 i møterom Tjølling, Romberggata 4.

Onsdag 4. september

Valgstyret kl. 16.00 - 17.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7.

Formannskapet kl. 17.00 - 21.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7.

publisert 30.08.2019

Til toppen