Kunngjøringer uke 34/2018

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Høring av forskrifter for kommunalteknikk

Følgende forskrifter legges ut til offentlig høring med frist 24 september 2018:

  • Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og for slamgebyr
  • Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann
  • Forskrift om vann- og avløpsgebyr
  • Forskrift for husholdningsavfall

Les hele kunngjøringen her.

Tilskudd til nærmiljøaktivitet

Neste søknadsfrist er 1. september 2018!

Les hele kunngjøringen her.

Brannvesenets dag

Onsdag 29. august 2018 kl. 17.00 - 19.00.

Les hele kunngjøringen her.

Ledige stillinger

  • Kokk, Bølgen Kulturhus
  • Kjøkkensjef, Bølgen Kulturhus
  • Ressurshjem, Barnevernstjenesten

Åpne møter uke 35/2018 

Les hele kunngjøringen her.

Åpen dag i ByLab

29. august 2018 kl. 12.00 - 19.00, Torget 10A. Presentasjon av tema for arbeidet med kommuneplanene.

Les hele kunngjøringen her.

Til toppen