Kunngjøringer uke 3/2020

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

 • Lærer (Tjodalyng skole) frist 17/1
 • Spesialpedagog/lærer (Tjodalyng skole) frist 21/1
 • Sykepleier/vernepleier - Botiltak Tagtvedt frist 26/1
 • Sykepleiere sykehjem frist 26/1
 • Brukerstyrt personlig assistent frist 29/1
 • Legevaktslege frist 16/2
 • Medisinskfaglig overlege (Larvik legevakt) frist 16/2
 • Helgestillinger og sommervikarer 2020 (hjemmetjenester) frist 11/3
 • Helgestillinger og sommervikarer 2020 (sykehjem)​ frist 11/3

Høring - Agnestunet gbnr 4046/48 og 77

Frist for uttalelse: 28. februar 2020

Gå til høringen

Åpne møter uke 4/2020 

Onsdag 22. januar

Formannskapet møtes som kommuneplanutvalg kl. 17.00-20.00 på møterom Sentrum, Feyers gate 7.

 • Presentasjon av overordnede prosesser knyttet til regional utvikling, prosessen med InterCity, prosess med Nasjonal Transportplan og Larviks posisjon i dette v/ kommunalsjef Hilde Bøkestad og plansjef Hege Eick.
 • Presentasjon av Kommunedelplan (KDP) for Larvik by og om de to pågående prosessene rundt Fortettingsstrategi og sentrumsarbeid v/ Camilla Fjellvik Paulsen.
 • Muntlig statusoppdatering på framdriften i arbeidet med Kommuneplanens arealdel (KPA), og hvordan håndtere videre prosess knyttet til innspill på områder til fritidsbebyggelse. Drøfting.

publisert 15.01.2020 

Til toppen