Kunngjøringer uke 3/2019

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Lærer, vikariat
  • Sykepleiere/vernepleiere

Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Stokke - Larvik

  • PlanID: 201825
  • Arkivsaks id: 18/18573

I sak KST-5/19 vedtok kommunestyret i Larvik at forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Stokke - Larvik, legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14. Samtlige korridorer er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 15. mars 2019.

Plandokumentene er gjort tilgjengelig på følgende steder:

Larvik kommune inviterer alle til å komme med sine innspill til planarbeidet.

Innspillene og høringsuttalelsene kan sendes inn på følgende måter:

1. Plandialogen, her er det en knapp som heter «Gi tilbakemelding». Ved å bruke denne løsningen sendes innspillene direkte til saken.

2. E-post til postmottak@larvik.kommune.no, e-posten må merkes med arkivsaks id: 18/18573.

3. Brev til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik, brevet må merkes med arkivsaks id: 18/18573.

Alle høringsuttalelsene vil bli publisert på kommunens postlister.

Informasjon vil bli tilgjengelig på Larvik kommunes nettsider.

Åpne møter uke 4/2019 

Planutvalget holder møte tirsdag 22. januar kl 11.15 - 17.15 i møterom Brunlanes, Romberggata 4.

Fremmøte for befaring kl. 08.45 i Romberggata 4.

Befaringer:

  • 09.10 Løvallveien 152
  • 09.55 Hemløkka 51 -55
  • 10.25 Øvre Torggate 3
  • 10.50 Lunsj og orientering Denja-bygget ved PV Arkitekter

Kontrollutvalget for alkoholomsetning holder møte tirsdag 22. januar kl. 18.00 - 20.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7.

* Formannskapet holder møte onsdag 23. januar i Blåboksen, Bølgen Kulturhus, Sanden 2.

  • kl. 17.00 - 19.00 Arbeidsmøte for planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel.
  • kl. 19.00 - 21.00 Presentasjon av mulighetsstudie i forhold til byutviklingsmuligheter som knytter seg til de to alternativene til ny jernbanestasjon.

** Arbeidsgruppe for Politisk organisering holder møte torsdag 24. januar kl. 15.00 - 17.00.

publisert 16.01.2019, * oppdatert 22.01.2019, ** oppdatert 23.01.2019

Til toppen