Kunngjøringer uke 31/2018

Innhold

Les alle kunngjøringene her.

Tilskudd til nærmiljøaktivitet

Se egen artikkel.

Søknader om tilskudd som skal fremmes i forbindelse med behandlingen av Strategidokument 2019 - 2022

I henhold til vedtak i kommunestyresak 150/10 skal følgende søknader om tilskudd behandles politisk og vurderes samlet én gang per år, i forbindelse med høstens budsjettbehandling:

  1. Søknader som faller utenfor eksisterende kommunale tilskuddsordninger.
  2. Engangssøknader om beløp over 100 000 kroner.
  3. Søknader som vil få økonomiske konsekvenser for kommunen over flere år.
  4. Søknader om kommunalt investeringstilskudd til idrettsanlegg, og ekstraordinære idrettssøknader.

Søknad i form av prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan, sendes innen 1. september 2018, til e-post til postmottak@larvik.kommune.no eller i post til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik. Forsendelsen merkes "Søknad om tilskudd til behandling i forbindelse med Strategidokument 2019 - 2022: Arkivsak 18/14872".

Endelig vedtak i saken vil bli fattet i kommunestyrets møte 12. desember 2018.

Kontaktpersoner:

  • Andreas Skogstad (idrettssøknader) e-post andreas.skogstad@larvik.kommune.no
  • Silje Strømberg (øvrige søknader) e-post silje.stromberg@larvik.kommune.no

Seniortrim på eldresenter

Se egen artikkel.

Ledige stillinger

  • Sykepleiere
Til toppen