Kunngjøringer uke 26/2019

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Lærer
  • Logoped
  • Sykepleiere
  • Helsefagarbeidere/hjelpepleier

Godkjente reguleringsplaner 19.06.2019

Larvik kommunestyre godkjente i møte 19.06.2019 følgende reguleringsplaner:

  • ArkivsakID 18/23609 Reguleringsplan for ungdomshjem ved Kløvertunet, del av gbnr. 4063/1
  • ArkivsakID 18/71 Detaljert reguleringsplan for Alkeveien 2 – gbnr. 5001/846

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

Klagen sendes digitalt via plandialogen eller skriftlig med henvisning til arkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverkettelse av tiltak.

publisert 28.06.2019

Til toppen