Kunngjøringer uke 25/2020

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Rådgiver kulturarv og stedskaping
  • Assistent skole
  • Brukerstyrtpersonlig assistent
  • 2 Fastleger
  • Sykepleiere

Tilskudd til byjubileumsprosjekter

Ny ordning med søknadsfrist 15. september

Offentlig ettersyn

ArkivsakID 19/3386. Detaljert reguleringsplan for fortau langs Steingardveien/Eikelundvegen i Stavern er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 21.08.2020.

ArkivsakID 19/3597. Detaljert reguleringsplan for gang/-sykkelveg langs Rambergveien i Svarstad er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 21.08.2020.

Se https://www.larvik.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/ for mer informasjon

Åpne møter

Planutvalget avholder møte tirsdag 23. juni kl. 09.30.
Møtet gjennomføres digitalt

Formannskapet, som kommuneplanutvalg, avholder møte onsdag 24. juni. Møtet holdes i Galleriet, Bølgen.

Til toppen