Kunngjøringer uke 24/2019

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Fastlege
  • Logoped
  • Teamleder, skole

Høring - Brunvall Gård

Frist for uttalelse: 9. august 2019

Detaljert reguleringsplan for Brunvall Gård er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 04.06.2019 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/14576 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik

Åpne møter uke 25/2019

Tirsdag 18. juni

Kontrollutvalget i Larvik kommune kl. 18.00 - 20.00 på Presteløkka rehabiliseringssenter, Kysthospitalveien 30, Stavern, oppmøte kl. 16.30.

Onsdag 19. juni

Kommunestyret kl. 09.00 - 21.00 på Sliperiet, Hammergata 15.

publisert 14.06.2019

Til toppen