Kunngjøringer uke 2/2019

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Vernepleier
  • Fastlegehjemler
  • GIS-medarbeider
  • Brukerstyrt personlig assistent
  • Sykepleier/Vernepleier
  • Familiesenterleder

Idédugnad Larviks 350-års byjubileum 2021

Torsdag 17. januar 2019 kl. 19.00 inviteres lag/foreninger i kommunen til idémyldring og innspillsmøte på Sliperiet Kulturverksted.

Temaet er markeringen av Larviks 350-års byjubileum i 2021, som er under planlegging.

Ordfører og øvrige medlemmer av Byjubileumskomitéen ønsker med denne idédugnaden å se på muligheter og lytte til ønsker for hvordan kommunens lag og foreninger kan tenke seg å delta i markeringen av jubileumsåret.

Alle som har gode idéer eller et ønske å bidra, oppfordres til å komme.

Agenda før møtet:

  • Velkomst v/ leder for Byjubileumskomitéen, ordfører Rune Høiseth
  • Larvik bys historie gjennom 350 år v/ Aina Aske, avdelingsdirektør ved Larvik Museum
  • Idédugnad i grupper / Komiteen tar imot innspill fra salen

Sliperiet Kulturverksted, Pressverksalen, Hammergata 15, Larvik.

Velkommen!

Arrangør: Larvik kommune v/ Byjubileumskomitéen

Seniortrim på eldresenter

Se vårens program her.

publisert 10. januar 2019

Til toppen